Személyre szabott diagnosztika

Mit jelent a személyre szabott diagnosztika?

A tudományos kutatásoknak köszönhetően az utóbbi években jelentős változások zajlanak a rákgyógyításban. Ennek eredményeképpen ma már rendelkezésre állnak olyan korszerű eljárások, amelyek óriási segítséget nyújthatnak a rákos betegek kezelésében. Amíg a jelenleg alkalmazott szakmai protokollok leginkább a rák típusa alapján határozzák meg a terápiás irányelveket, addig a Humeltis személyre szabott szolgáltatása lehetőséget ad arra, hogy a betegből nyert daganatos szövetmintát felhasználva egyénileg, a szóba jövő kemoterápiás szerek közül az adott beteg számára a leghatékonyabb szer kerüljön kiválasztásra.


Miért van szükség személyre szabott terápiára az onkológiában?

Mivel minden beteg egyedi, ezért akár egy szűk betegcsoporton belül is egy adott kezelés nem mindenkinek lesz ugyanolyan hatékony. A személyre szabott terápiát alkalmazva a betegek a számukra legoptimálisabb, leghatékonyabb kezelést kapják. Ezzel nem csak időt nyerhetnek, de mentesülnek a többi, számukra nagy valószínűséggel felesleges vagy kevéssé hatékony kezelés toxikus mellékhatásaitól is.


A többi személyre szabott megoldáshoz képest miben különbözik a Humeltis módszere?

A Humeltis Kft. módszere képes bármely beteg daganatának nagypontosságú 3D felépítésére in vitro (Petri-csészében). A kialakult szövetkomplexumot a beteg számára szóba jöhető és elérhető kemoterápiás készítményekkel kezeljük, majd megvizsgáljuk a kezelések kiváltotta sejtszintű reakciókat, amelyeket összevetünk a daganatok hisztológiai és genetikai jellemzőivel. Ezen információk ismeretében rangsoroljuk a szóba jöhető kemoterápiás szereket hatékonyságuk szerint.


Hogyan működik a 3D szövettechnológia?

A háromdimenziós szövetkultúrák felhasználási területe elsősorban a gyógyszerfejlesztés, illetve a speciális diagnosztikai szolgáltatások köre. A speciális szövetkultúrák sokkal jobban leképezik az élő emberi szöveteket és sejteket, mint a hagyományos 2D szövetkultúra. A 3D rendszerekben a sejtek és szövetek nagyon hasonlóan reagálnak, mint az élő emberi szövetek, ezért az ilyen eljárásokból levonható következtetések sokkal pontosabb képet adnak a majdani élettani hatásokról, mint más módszerek. A Humeltis a legfejlettebb 3D szövettechnológiát képviseli: csak humán sejteket alkalmaz, nem szükséges mesterséges váz hozzáadása, szorosan ellenőrzöttek a külső körülmények (oxigénnyomás, széndioxid-nyomás, PH, hőmérséklet, tápanyagok koncentrációja, ozmolaritás) és integrálja az immunrendszer alkotóelemeit is, az in vivo (élő) körülmények még pontosabb modellezése érdekében.


Mik a Humeltis eddigi eredményei?

Korábban a Humeltis nemzetközi gyógyszergyáraknak és biotechnológiai vállalatoknak nyújtott preklinikai szolgáltatást a gyógyszerfejlesztéseik során. Ezek a vállalatok 2D-s szöveteket használtak a molekuláik tesztelésére, a Humeltis 3D-s módszere azonban sokkal alkalmasabbnak bizonyult erre a feladatra.

A gyógyszergyári környezetben alaposan kipróbált technológiát a Humeltis továbbfejlesztette úgy, hogy az különböző rákterápiák hatékonyságának személyre szabott kiértékelésére alkalmassá váljon. A technológia predikciós erejét a Humeltis a „Tüdődaganatos betegek szövetmintáinak vizsgálata 3D mesterséges tüdőszövetben” elnevezésű, 366/2015 (46945-1/2015/EKU) azonosítójú, valamint a „Primer és szekunder agyi daganatok terápiaérzékenységének vizsgálata 3D szövet-modellben” elnevezésű, 0194/16 (10833-/2016/EKU) azonosítójú klinikai vizsgálatokban tesztelte. A vizsgálatok 2015. október 1. és 2016. december 31. között, 192 beteg részvételével zajlottak az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, a Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, II. Belgyógyászati Klinika, I. Sebészet, Patológia és a Szegedi Tudományegyetem, Szentgyörgyi Albert Idegsebészeti Központ, Idegsebészeti Klinika részvételével. Összehasonlító adat 45 betegtől áll rendelkezésre, melyek értelmében a Humeltis 91%-os pontossággal (41 beteg a 45-ből) előre megjósolta az adott terápia hatékonyságát. A klinikai vizsgálatok végbeszámoló jelentését az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága 2017. november 28-ai ülésén szakmai-etikai szempontból egyhangúlag elfogadta.


Milyen típusú rák esetében ajánlott a szolgáltatás igénybevétele?

Minden tüdőrák, primer (amikor a tüdőben alakul ki) vagy secunder (más testtájról terjed át a tüdőre) esetben egyaránt ajánlott, ha kérdéses a beteg számára a leghatékonyabb terápia és történik a kórházban szövetminta vétel. Kutatások zajlanak más, szolid tumorok esetében is.


Mi a szolgáltatás igénybevételének folyamata?

A beteg kezelőorvosa kitölti az ún. „vizsgálatkérő lap”-ot, amelyen kijelöli azokat a kemoterápiás szereket, amelyeket alkalmasnak feltételez a beteg kezelésére, kíváncsi a hatékonyságára, a betegnek jogszerűen adható és a pácienst kezelő kórházban elérhető. A hagyományos kezelés részeként, a beteget kezelő kórházban diagnosztikus céllal egyébként is levett szövetmintából előre egyeztetett időpontban a Humeltis munkatársai egy erre kifejlesztett speciális folyadékkal teli fiolába helyezve a kb. 5×5 mm-es darabot 24 órán belül elszállítják a Humeltis budapesti laboratóriumába. A szövetmintából kinyert sejtekből háromdimenziós szövetmodelleket építünk, amelyek fiziológiai paramétereiket tekintve hűen tükrözik az in vivo környezetet a betegre jellemző egyéni tulajdonságokat megtartva. A létrejött szövetkomplexumokat a vizsgálatkérő lapon megjelölt terápiákkal kezeljük, majd a kezelést követő minimum 24 órát követően mérjük, melyik terápia hatására pusztult el a legtöbb tumorsejt a 3D modellekben. Az analízis eredményét megjelenítő jelentésben az adott beteg számára személyre szabottan, hatékonyság szerint rangsorolva szerepeltetjük a kezelőorvos által megjelölt kemoterápiás szereket. A közölt adatok a beteg kezeléséről döntő orvos(ok) tájékoztatására szolgálnak, önmagukban a terápia kiválasztására nem alkalmasak, mivel a vizsgálat kizárólag a beteg tumorára fókuszál, figyelmen kívül hagyva a páciens egyéb egészségügyi paramétereit.

Kapcsolat